Мярка 7.2 „Защита на околната среда в рибарската територия, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища и съхранение и развитие на природното и културно наследство“

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите тук:

https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/6989

Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.075 „Защита на околната среда в рибарската територия, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища и съхранение и развитие на природното и културно наследство“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“ има за цел да се подкрепи опазването и валоризирането на природно и културно наследство за развитие на устойчив туризъм и ограничаване на негативните последствия от нерегулирания риболовен туризъм в рибарска територия Високи Западни Родопи: Батак -Девин - Доспат.

Прилагането на мярката е насочена към изпълнение на следните дейности:

Образователни дейности, насочени към опазване на околната среда с различни целеви групи, като ученически лагери, състезания по ориентиране, курсове за природолюбители и други;

Организиране на почистващи инициативи с участието на доброволци;

Проучвания, свързани със състоянието на водите и околната среда;

Квалификационни курсове за еко патрули, които работят съвместно с институциите;

Изграждане на електронни системи за наблюдение и превенция на бракониерството в Рибарската област (РО) (компютъризирана система с радари и камери за постоянно наблюдение на водите);

Изграждане на дребномащабни съоръжения за наблюдение на видове животни край язовирите и реките (с вид до естествената среда;

Реализацията на дейностите по проектите ще създадат условия за опазване на околната среда в територията обхваната от МИРГ, валоризиране на природното и културно наследство и ограничаване на негативните последствия от нерегулирания риболовен туризъм на територията на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“.

Финансовото подпомагане по горепосочените дейности няма да представлява „държавна помощ“ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от ДФЕС.

Процедурата чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.075 „Защита на околната среда в рибарската територия, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища и съхранение и развитие на природното и културно наследство“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ е 105 997.52 лв.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект в обществен интерес не може да бъде по-малък от 3 911.60 лева.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект в обществен интерес за един проект не може да бъде по-голям от 97 791.50 лева.

Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“.

Безвъзмездната финансова помощ по процедурата е в размер до 100 на сто от размера на одобрените и реално извършени инвестиционни разходи, от които 85 на сто са осигурени от ЕФМДР и 15 на сто от държавния бюджет на Република България.

Допустими кандидати по настоящата процедура чрез подбор на проекти са:Общини: Батак, Девин, Доспат;
Юридически лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ в обществена полза;

Училища и музеи от Рибарската територия (от общини Батак, Девин и Доспат).

Прикачен файлРазмер
Условия_за_кандидатстване_7.2 - 2021.doc580.5 KB
Условия за изпълнение_7.2 - 2021.doc192 KB
zapoved_7.2 - 2021.doc137 KB
 

Календар

«  
  »
П В С Ч П С Н
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

Регистрация/Вход