ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МИРГ „ВЗР:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ“ ВЗЕХА УЧАСТИЕ В ГОДИШНА СРЕЩА НА НАЦИОНАЛНАТА РИБАРСКА МРЕЖА

На 18 февруари 2020 г. в хотел „Мериан Палас“ – Стара Загора се проведе първата годишна среща на Националната Рибарска Мрежа (НРМ) на тема „Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители по ПМДР 2014-2020“.

В срещата взеха участие представителите на Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган (УО) на ПМДР, представителите на 9-те МИРГ с одобрени стратегии за ВОМР в РБългария и бенефициенти по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР).

Годишната среща беше организирана от Звеното за управление на Националната Рибарска Мрежа с цел подпомагане на членовете на Националната рибарска мрежа и бенефициентите по ПМДР 2014-2020 при изпълнението на одобрени проекти по Програмата за морско дело и рибарство чрез предоставяне на практически насоки, обмяна на опит и дискутиране на въпроси.

По време на срещата бяха представени предстоящите приеми по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020, съгласно актуализираната индикативна годишна работна програма за 2020 г. Участниците получиха практически насоки при подготовката и провеждането на процедури за избор на изпълнители, формулиране на изискванията и условията към участниците, провеждане на процедури за избор чрез съпоставими независими оферти, подготовка на техническа спецификация.

Представителите на Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган (УО) на ПМДР представиха най-често допусканите грешки в процедурите за избор на изпълнител по реда на Закона за обществените поръчки и ПМС 160/2016 г. в проектни предложения по ПМДР 2014-2020 г.

Годишна среща на НРМ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МИРГ „ВЗР:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ“ ВЗЕХА УЧАСТИЕ В ГОДИШНА СРЕЩА НА НАЦИОНАЛНАТА РИБАРСКА МРЕЖА
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МИРГ „ВЗР:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ“ ВЗЕХА УЧАСТИЕ В ГОДИШНА СРЕЩА НА НАЦИОНАЛНАТА РИБАРСКА МРЕЖА
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МИРГ „ВЗР:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ“ ВЗЕХА УЧАСТИЕ В ГОДИШНА СРЕЩА НА НАЦИОНАЛНАТА РИБАРСКА МРЕЖА
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МИРГ „ВЗР:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ“ ВЗЕХА УЧАСТИЕ В ГОДИШНА СРЕЩА НА НАЦИОНАЛНАТА РИБАРСКА МРЕЖА
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МИРГ „ВЗР:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ“ ВЗЕХА УЧАСТИЕ В ГОДИШНА СРЕЩА НА НАЦИОНАЛНАТА РИБАРСКА МРЕЖА
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МИРГ „ВЗР:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ“ ВЗЕХА УЧАСТИЕ В ГОДИШНА СРЕЩА НА НАЦИОНАЛНАТА РИБАРСКА МРЕЖА
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МИРГ „ВЗР:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ“ ВЗЕХА УЧАСТИЕ В ГОДИШНА СРЕЩА НА НАЦИОНАЛНАТА РИБАРСКА МРЕЖА
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МИРГ „ВЗР:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ“ ВЗЕХА УЧАСТИЕ В ГОДИШНА СРЕЩА НА НАЦИОНАЛНАТА РИБАРСКА МРЕЖА
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МИРГ „ВЗР:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ“ ВЗЕХА УЧАСТИЕ В ГОДИШНА СРЕЩА НА НАЦИОНАЛНАТА РИБАРСКА МРЕЖА
20/02/2020
 

Календар

П В С Ч П С Н
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Регистрация/Вход