ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ И ДВУДНЕВНИ ОБУЧЕНИЯ НА МИРГ ВЗР:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ“

Във връзка с реализация на дейностите по Административен договор № МДР-ИП-01-91/27.08.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие по Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. и Споразумение за управление на стратегия за Водено от общностите местно развитие №МДР-ИП-01-92/27.08.2018г., СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ: БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ“ предвижда провеждане на информационни срещи за информиране на потенциални кандидати за условията за кандидатстване и предстоящо отваряне на мерки за прием на проектни предложения и двудневни обучения за бенефициенти, изпълняващи проекти по мерки от СВОМР на МИРГ за работа с ИСУН 2020, електронно отчитане на сключени договори, създаване и изпращане на пакет отчетни документи, провеждане на процедури за избор на изпълнители.

Информационните срещи ще се проведат, както следва:

● на 17 септември 2020 г. от 9.00 ч. в зала на Община Батак – град Батак
● на 17 септември 2020 г.от 14.00 ч. в ТИЦ – град Доспат

Двудневните обучения ще се проведат:

● на 18 и 19 септември 2020 г. от 9.00 ч. в ТИЦ – град Доспат
● на 18 и 19 септември 2020 г. от 14.00 ч. в зала на Община Батак – град Батак

03/09/2020
 

Календар

П В С Ч П С Н
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Регистрация/Вход