РАБОТНА СРЕЩА НА МИРГ ВЗР:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ“ ЗА ОБМЯНА НА ОПИТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ С МИГ "КИРКОВО-ЗЛАТОГРАД"

На 06 август 2020 г. в град Девин се проведе работна среща на екипа на „Местна инициативна рибарска група „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“ за обмяна на опит и добри практики съвместно с екипа на Местна инициативна група „Кирково-Златоград“. Проведената работна среща е в изпълнение на дейност „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИРГ „ВЗР:Батак-Девин-Доспат“ от АДПБФП №МДР-ИП-01-91/27.08.2018 г. за предоставяне на БФП по Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 /ПМДР 2014 - 2020/ с цел споделяне изпълнението и прилагането на Стратегиите за Водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна рибарска група „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“ и „Местна инициативна група „Кирково - Златоград“. Екипите да двете групи обсъдиха общите характеристики и различия на териториите, планираните в стратегиите мерки, особеностите за двете Оперативни програми – ПРСР и ПМДР по отношение на документи, насоки, процедури, споделиха опит и казуси в процеса на оценка и взаимодействие с Управляващия орган.

По време на работната среща участниците обсъдиха и предложения и възможности за бъдещи сътрудничества и участие в съвместни проекти на регионално ниво.

Работна среща с МИГ Кирково-Златоград
РАБОТНА СРЕЩА НА МИРГ ВЗР:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ“ ЗА ОБМЯНА НА ОПИТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ С МИГ "КИРКОВО-ЗЛАТОГРАД"
РАБОТНА СРЕЩА НА МИРГ ВЗР:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ“ ЗА ОБМЯНА НА ОПИТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ С МИГ "КИРКОВО-ЗЛАТОГРАД"
07/08/2020
 

Календар

П В С Ч П С Н
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Регистрация/Вход