УЧАСТИЕ НА МИРГ „ВЗР:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ“ В ТРЕТА ГОДИШНА СРЕЩА НА НАЦИОНАЛНАТА РИБАРСКА МРЕЖА

В периода 15 – 16 октомври 2020 г. в хотел „Верея“ – Стара Загора се проведе третата годишна среща на Националната Рибарска Мрежа (НРМ), посветена на актуални теми, свързани с бъдещото развитие на сектор „Рибарство“ и рибарските райони в контекста на Европейския зелен пакт и Стратегията от фермата до трапезата.
В срещата взеха участие представители на Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган (УО) на ПМДР, експерти от ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, представители на Местни инициативни рибарски групи с одобрени стратегии за ВОМР в РБългария, г-жа Ивелина Пенева - юрист и сертифициран одитор в публичния сектор, проф. д-р арх.Веселина Троева – Изпълнителен директор на Национален център за териториално развитие ЕАД.
Годишната среща беше организирана от Звеното за управление на Националната Рибарска Мрежа с цел подпомагане на членовете на Националната рибарска мрежа и бенефициентите по ПМДР 2014-2020 при изпълнението на одобрени проекти по Програмата за морско дело и рибарство чрез предоставяне на практически насоки, обмяна на опит и дискутиране на въпроси.

По време на срещата на 15.10.2020 г. бяха представени приоритетите на Морския пространствен план на РБ за периода 2021-2035 г. и презентирани добри международни практики и модели за формиране на общество с нулеви отпадъци в рибарските райони. Бяха разгледани важни аспекти относно процеса на изпълнение и отчитане на проекти, финансирани по ПМДР 2014-2020, дадени бяха насоки за успешно провеждане на процедури за избор на изпълнители и отчитане на проекти по трите извънредни COVID-19 мерки от ПМДР 2014-2020.

Срещата завърши с дегустация на рибни продукти осигурени от местните инициативни рибарски групи в България. МИРГ „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“ представи рибни продукти от пъстърва, произведени от Рибопреработвателното предприятие П.А.Л.-БГ ЕООД, намиращо се в Община Девин.

По време на работната среща на 16.10.2020 г. бяха дискутирани актуални теми, представляващи интерес за МИРГ, свързани с прилагането на подхода ВОМР в рибарските райони, а именно: мониторинг на проекти, финансирани чрез Стратегиите за ВОМР на МИРГ, правила за държавни помощи, както и други текущи въпроси във връзка с дейността на МИРГ.

Трета годишна среща на НРМ
УЧАСТИЕ НА МИРГ „ВЗР:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ“ В ТРЕТА ГОДИШНА СРЕЩА НА НАЦИОНАЛНАТА РИБАРСКА МРЕЖА
УЧАСТИЕ НА МИРГ „ВЗР:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ“ В ТРЕТА ГОДИШНА СРЕЩА НА НАЦИОНАЛНАТА РИБАРСКА МРЕЖА
УЧАСТИЕ НА МИРГ „ВЗР:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ“ В ТРЕТА ГОДИШНА СРЕЩА НА НАЦИОНАЛНАТА РИБАРСКА МРЕЖА
УЧАСТИЕ НА МИРГ „ВЗР:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ“ В ТРЕТА ГОДИШНА СРЕЩА НА НАЦИОНАЛНАТА РИБАРСКА МРЕЖА
УЧАСТИЕ НА МИРГ „ВЗР:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ“ В ТРЕТА ГОДИШНА СРЕЩА НА НАЦИОНАЛНАТА РИБАРСКА МРЕЖА
УЧАСТИЕ НА МИРГ „ВЗР:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ“ В ТРЕТА ГОДИШНА СРЕЩА НА НАЦИОНАЛНАТА РИБАРСКА МРЕЖА
УЧАСТИЕ НА МИРГ „ВЗР:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ“ В ТРЕТА ГОДИШНА СРЕЩА НА НАЦИОНАЛНАТА РИБАРСКА МРЕЖА
УЧАСТИЕ НА МИРГ „ВЗР:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ“ В ТРЕТА ГОДИШНА СРЕЩА НА НАЦИОНАЛНАТА РИБАРСКА МРЕЖА
Дегустация на рибни продукти
УЧАСТИЕ НА МИРГ „ВЗР:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ“ В ТРЕТА ГОДИШНА СРЕЩА НА НАЦИОНАЛНАТА РИБАРСКА МРЕЖА
УЧАСТИЕ НА МИРГ „ВЗР:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ“ В ТРЕТА ГОДИШНА СРЕЩА НА НАЦИОНАЛНАТА РИБАРСКА МРЕЖА
УЧАСТИЕ НА МИРГ „ВЗР:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ“ В ТРЕТА ГОДИШНА СРЕЩА НА НАЦИОНАЛНАТА РИБАРСКА МРЕЖА
УЧАСТИЕ НА МИРГ „ВЗР:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ“ В ТРЕТА ГОДИШНА СРЕЩА НА НАЦИОНАЛНАТА РИБАРСКА МРЕЖА
19/10/2020
 

Календар

П В С Ч П С Н
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Регистрация/Вход