УЧАСТИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МИРГ „ВЗР:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ“ В ХИБРИДНИ ОБУЧЕНИЯ НА НРМ

 На 13 март 2023 г. в град София се проведе тематично хибридно обучение на тема: Подходът ВОМР – изграждане на капацитет и подготвителни действия“, организирано от Звеното за подкрепа на Националната рибарска мрежа съвместно с Дирекция „Морско дело и рибарство“ в Министерство на земеделието  - Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.

По време на събитието бяха представени критериите за подбор на подготвителната мярка „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие“ от ПМДРА 2021 – 2027 г.

На второто тематично обучение бяха представени отворените за прием компенсаторни мерки в сектор „Рибарство“, свързани с войната в Украйна.

Обученията приключиха с дискусия и поставени въпроси от страна на участниците.

УЧАСТИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МИРГ „ВЗР:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ“ В ХИБРИДНИ ОБУЧЕНИЯ НА НРМ
УЧАСТИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МИРГ „ВЗР:БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ“ В ХИБРИДНИ ОБУЧЕНИЯ НА НРМ
14/03/2023
 

Календар

«  
  »
П В С Ч П С Н
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

Регистрация/Вход