II-РА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ РИБАРСКИ ГРУПИ С ОДОБРЕНИ СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

В периода 26 – 28 август 2020 г., в к.к. Боровец, община Самоков, се проведе втора национална среща между представителите на 9-те МИРГ с одобрени стратегии за ВОМР в РБългария.

В срещата участваха и ръководителя на УО на ПМДР 2014 - 2020 г., служители на Управляващия орган на ПМДР 2014 - 2020 г., ангажирани с изпълнението на подхода ВОМР, служители на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДРА), на Звено „Сертификация на разходите по ОПРСР“ в Държавен Фонд „Земеделие“, на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове“, на Изпълнителна агенция „Рибарство и акакултури“ и представител на звеното за оказване на подкрепа на FARNET– г-н Методи Методиев.
Домакин на срещата беше Сдружение МИРГ „Самоков“.

По време на първия ден на срещата бяха обсъдени възможностите за създаване на „Асоциация на местните инициативни рибарски групи в България” - необходими действия и решения, пакет от мерки и действия, относно прилагането на подхода ВОМР в следващия Програмен период по ПМДР.

На втория ден на срещата Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове“ представи следните теми: „Несъответствия при възлагане на обществени поръчки“ – одитни констатации, често допускани грешки, свързани с процедури по ЗОП, както и „Други несъответствия, установени от Одитния орган по ПМДР 2014-2020“.

Последният ден на срещата приключи с обсъждане на допустими промени в одобрените стратегии за ВОМР на МИРГ – ред за промяна, необходими действия и съгласуване, практически насоки за извършване на промяна в одобрените стратегии за ВОМР на МИРГ, възможност за провеждане на онлайн срещи и обучения по бюджетите на МИРГ и начин на отчитане пред ДФЗ-РА.

II-РА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ РИБАРСКИ ГРУПИ С ОДОБРЕНИ СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ
II-РА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ РИБАРСКИ ГРУПИ С ОДОБРЕНИ СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ
II-РА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ РИБАРСКИ ГРУПИ С ОДОБРЕНИ СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ
II-РА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ РИБАРСКИ ГРУПИ С ОДОБРЕНИ СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ
II-РА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ РИБАРСКИ ГРУПИ С ОДОБРЕНИ СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ
II-РА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ РИБАРСКИ ГРУПИ С ОДОБРЕНИ СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ
II-РА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ РИБАРСКИ ГРУПИ С ОДОБРЕНИ СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ
II-РА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ РИБАРСКИ ГРУПИ С ОДОБРЕНИ СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ
31/08/2020
 

Календар

П В С Ч П С Н
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Регистрация/Вход