Новини

Септември 2019

Въпросите и отговорите може да намерите на следния линк: https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/2236

Въпроси и Отговори_7.1_MIRG VZR.docx

Местна инициативна рибарска група "Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат" публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма      /ИГРП/ за 2020 г. ИГРП включва мерките, които МИРГ "ВЗР" планира да отвори за прием на проекти през 2020 г.

Коментари и въпроси относно ИГРП може да изпращате на следния e-mail: flag.rhodope@gmail.com в срок до 08.10.2019 г. включително.

Сдружение Местна инициативна рибарска група „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“ уведомява всички кандидат-бенефициенти, че УО на ПМДР извърши изменение в т. 25 от Условията за кандидатстване (УК) по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.004 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” по Мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” като крайният срок за прием на проекти по процедурата се удължава до 19.10.2019 г.

Сдружение Местна инициативна рибарска група „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“ уведомява всички кандидат-бенефициенти, че УО на ПМДР извърши изменение в т. 25 от Условията за кандидатстване (УК) по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.004 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” по Мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” като крайният срок за прием на проекти по процедурата се удължава до 19.10.2019 г.

  • Български
  • English

Календар

П В С Ч П С Н
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Регистрация/Вход