Новини

В периода 26 – 28 август 2020 г., в к.к. Боровец, община Самоков, се проведе втора национална среща между представителите на 9-те МИРГ с одобрени стратегии за ВОМР в РБългария.

Местна инициативна рибарска група "Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат" публикува за обществено обсъждане и коментари проект на Индикативна годишна работна програма /ИГРП/ за 2021 г. ИГРП включва мерките, които МИРГ "ВЗР" планира да отвори за прием на проекти през 2021 г. Коментари и въпроси относно ИГРП може да изпращате на следния имейл адрес: flag.rhodope@gmail.com в срок до 22.09.2020 г. включително.

На 06 август 2020 г. в град Девин се проведе работна среща на екипа на „Местна инициативна рибарска група „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“ за обмяна на опит и добри практики съвместно с екипа на Местна инициативна група „Кирково-Златоград“. Проведената работна среща е в изпълнение на дейност „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИРГ „ВЗР:Батак-Девин-Доспат“ от АДПБФП №МДР-ИП-01-91/27.08.2018 г.

  • Български
  • English

Календар

П В С Ч П С Н
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

Регистрация/Вход