НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ РИБАРСКИ ГРУПИ – 2021г.

В периода 15 – 17 юли 2021 г. в хотел „Рила“– к.к.Боровец,община Самоков се проведе Национална среща на деветте местните инициативни рибарски групи с одобрени стратегии за ВОМР за 2014 – 2020 г.

В срещата взеха участие Ръководителя и служители на Управляващия орган на ПМДР 2014 – 2020 г., ангажирани с изпълнението на подхода ВОМР, представители на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата на Европейските земеделски фондове“, представители на Държавен фонд „Земеделие“ – РА и звеното за оказване на подкрепа FARNET, Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Рибарство и аквакултури“ – доц. Д-р Галин Николов, Председателя на УС на Асоциация Българска Национална Лидер мрежа – г-жа Нели Кадиева.

Първият ден от срещата беше свързана с обсъждане на идеи за съвместен проект между Местните инициативни рибарски групи.Представена беше и историята и опита на Асоциация Българска Национална Лидер Мрежа.

По време на втория ден на срещата бяха представени и обсъдени възможностите за оптимизиране процеса на оценка на проектните предложения на всички етапи от одобрение до изпълнение, отчитане на проекти и мониторинг, както и графика за началото на подготвителните дейности за прилагане на подхода през новия Програмен периода 2021 – 2027 г.

Националната среща на МИРГ – и завърши с фестивала на Местна инициативна рибарска група Самоков, свързан с утвърждаване на културата по отношение на консумацията на риба и рибни продукти и популяризиране на кулинарните възможности за приготвяне на рибни ястия.

Кулинарният фестивал се състоя на 17 юли 2021 г. в парк „Туристическа градина“ – гр.Самоков.Представени бяха традиционни рибни ястия на гостите, включващи рибена супа, рибен чипс и др., а местен доайен – готвач представи традиционното за района ястие „Рачник“.

НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ РИБАРСКИ ГРУПИ – 2021г.
НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ РИБАРСКИ ГРУПИ – 2021г.
НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ РИБАРСКИ ГРУПИ – 2021г.
НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ РИБАРСКИ ГРУПИ – 2021г.
НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ РИБАРСКИ ГРУПИ – 2021г.
НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ РИБАРСКИ ГРУПИ – 2021г.
НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ РИБАРСКИ ГРУПИ – 2021г.
НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ РИБАРСКИ ГРУПИ – 2021г.
НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ РИБАРСКИ ГРУПИ – 2021г.
НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ РИБАРСКИ ГРУПИ – 2021г.
НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ РИБАРСКИ ГРУПИ – 2021г.
НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ РИБАРСКИ ГРУПИ – 2021г.
НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ РИБАРСКИ ГРУПИ – 2021г.
НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ РИБАРСКИ ГРУПИ – 2021г.
НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ РИБАРСКИ ГРУПИ – 2021г.
19/07/2021
 

Календар

«  
  »
П В С Ч П С Н
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Регистрация/Вход